เตรียมนำร่อง 5,000 ไร่ ปลูก “กัญชา”

ความคืบหน้าผลักดันแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ภายหลังกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม และพืชเห็ดขี้ควาย

1#

ล่าสุด นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เปิดเผยผลหารือร่วมกันกับนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลสรุปเลือกพื้นที่ จ.สกลนคร เป็นพื้นที่แรกของประเทศ ซึ่งเป็นมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสม และเป็นแหล่งกำเนิดพัญธุ์พืชกัญชาดีที่สุดในอดีต โดยนำร่องใช้พื้นที่เขตทหารเพราะทำให้ควบคุมง่าย พร้อมทั้งต้องตั้งกรรมการควบคุมให้ใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลุดรอดของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เบื้องต้นประมาณการพื้นที่แล้ว 5,000 ไร่ และเตรียมลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับผู้รับผิดชขอบ โดยผ่านการคัดเกษตรกรจากสภาเกษตรกรจ.สกลนคร

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพายาขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกรายงานว่าด้วยแคนนาบิไดออล (Cannabidiol) หรือ CBD สารประกอบที่พบในกัญชา ยังไม่มีหลักฐานใดชี้ชัดว่าแคนนาบิไดออลมีโทษต่อร่างกาย แต่กลับมีประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้บำบัดอาการจากโรคลมชัก รักษาอาการโรคอัลไซเมอร์ และและโรคพาร์กินสันได้

ขอบคุณเนื้อหาข่าว voicetv.co.th

ปลูกในเขตพื้นที่ทหารควบคุมได้ ได้สารประกอบไปทำยา เยี่ยมครับ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี