ลักษณะอาหารพื้นเมืองภาคใต้ อาหารภาคใต้ได้รับวัฒนธรรมจากแขกที่เป็นชาวอินเดีย ศรีลังกา เข้ามาค้าขายโดยผ่านช่องแคบกระบี่ อีกพวกหนึ่งคือวัฒนธรรมจากมาเลเซีย ปีนัง ทำให้อาหารภาคใต้มีทั้งเครื่องขมิ้น เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา ปลาทอดขมิ้น ข้าวซอยไก่ และอาหารอีกหลายชนิด นอกจากพวกแขกแล้ว ชาวจีนที่มาติดต่อค้าขาย ย่อมนำวัฒนธรรมด้านอาหารมาเผยแพร่ และตั้งรกรากอยู่ในภาคใต้